Filter de resultaten op Toon filters

Filter

Hulp bij
Eetstoornis

Over eetstoornis

Kies hier het type eetstoornis waar je hulp voor zoekt.

Leeftijd

Over leeftijd

Voor welke leeftijd zoek je hulp of steun? Voor het vinden van geschikte en passende hulp is het belangrijk om de leeftijd in te vullen. Sommige organisaties behandelen en/of begeleiden alleen jeugd, andere organisaties weer alleen volwassenen. 

Organisatie

Over organisatie

Wat voor soort organisaties zoekt je? Om de geschikte hulp te kunnen vinden is het belangrijk om te weten wat de verschillen zijn tussen organisaties die hulp voor eetstoornissen aanbieden. We maken een onderscheid in de volgende organisaties:

GGZ – instelling: de GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. De GGZ bestaat uit de basis GGZ waar lichte tot matige problematiek wordt behandeld en de gespecialiseerde GGZ, waar zwaardere psychische problematiek wordt.

Vrijgevestigde praktijk: vrijgevestigd betekent dat de professional zelfstandig werkt en niet verbonden is aan een GGZ-instelling of ziekenhuis. Het kan wel zo zijn dat de professional een gezamenlijke praktijk heeft met anderen.

Gespecialiseerd ziekenhuis: dit betekent dat het ziekenhuis is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een eetstoornis.

Inloophuis / lotgenotenorganisaties: een inloophuis is een fysieke plek waar je kunt binnenlopen en steun kunt krijgen. Bij lotgenotenorganisaties is het mogelijk om mensen die in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten te ontmoeten en elkaar te steunen.

Begeleid wonen: bij begeleid wonen krijg je extra ondersteuning (ambulante hulp) bij het wonen. Je woont dus niet in een instelling, maar er komt een zorgverlener naar je toe of je gaat voor een afspraak naar de instelling toe.

Beschermd wonen: dit is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische problemen. Je krijgt dan een woonruimte in een instelling of een wooninitiatief met intensieve begeleiding en ondersteuning in het dagelijkse leven. 

Behandeling

Over behandeling

Wat voor soort behandeling zoek je? Er zijn verschillende manieren hoe de behandeling kan worden vormgegeven. We maken hier een onderscheid in de volgende vormen van behandeling: 

Met gezin: bij deze vorm van behandeling is niet alleen degene met de eetstoornis betrokken, maar het hele gezin. 

In de kliniek: je kunt een opname in de kliniek krijgen vanwege je slechte lichamelijke toestand of omdat je niet vooruit komt in herstel. 

Ambulant: een ambulante behandeling is een individueel traject waarbij je een of meerdere keren per week contact hebt met de behandelaar en eventueel andere therapeuten. 

Deeltijd: bij een deeltijdbehandeling kom je een of meerdere dagen per week naar een kliniek voor intensieve behandeling. Dit is meestal een combinatie van individuele therapie en gesprekken/activiteiten in een groep. 

Online behandeling: dit wordt ook wel E-therapie genoemd en is een therapievorm waarbij het contact met de therapeut verloopt via een website, chat of e-mail. 

Crisis: in een crisis zijn psychische klachten zo hevig, dat het jouw leven helemaal verstoord. Hierbij kan een ziekenhuis- of crisisopname nodig zijn. Een crisisopname kan een vrijwillige of gedwongen opname zijn.

Steun

Over steun

Het is mogelijk om extra steun te krijgen voor de behandeling (bijvoorbeeld bij wachttijden), tijdens de behandeling of nadat de behandeling is afgerond. Dit kan bijvoorbeeld met lotgenoten zijn, andere naasten of ervaringsdeskundigen. Er zijn verschillende vormen van extra steun voor zowel naasten als de persoon met de eetstoornis zelf.

Online: contact via een chat of per e-mail. 

Individuele gesprekken: 1-op-1 gesprekken met een lotgenoot of ervaringsdeskundige.

Groepsbijeenkomsten: op verschillende plekken komen groepen met lotgenoten, ervaringsdeskundigen en naasten bij elkaar. 

Thuis: er komt een lotgenoot of ervaringsdeskundige thuis langs. 

Erkenning

Over erkenning

Vind je het belangrijk dat een organisatie een bepaald keurmerk heeft? 

Een keurmerk betekent dat een organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoet of lid is van een bepaald register of vereniging. 

BIG-registratie: Het BIG-register staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en is een Nederlands register, waarin de personen die werkzaam zijn in een aantal beroepsgroepen in de zorg zijn opgenomen. Hierdoor kan gecontroleerd worden of een zorgverlener bevoegd is. In het BIG-register staan artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen, medische personeel en verpleegkundigen.

TOP-GGz: Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg blijkt een specialistische behandeling niet voldoende vanwege de complexiteit van de problematiek. Deze groep heeft hoog gespecialiseerde zorg nodig, dit is mogelijk bij een instelling met het TOPGGz-keurmerk.

Lid NAE: NAE staat voor Nederlandse Academie voor Eetstoornissen. De NAE is een vereniging voor professionals die werken met mensen met eetstoornissen. 

Lid Vie: De VIE is een landelijk netwerk, voor en door diëtisten die werken met cliënten met een eetstoornis.

Afstand

Gekozen filters:

Chris de Coach

Locatie: Alphen aan den Rijn

Specialismen:

Ambulant, Online