Advies Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen

Eind juni is het adviesrapport van de Gezondheidsraad verschenen over preventie en vroege behandeling van eetstoornissen. De commissie adviseert ouders beter toe te rusten om hun kind te kunnen helpen bij eerste signalen van verstoord eetgedrag. Voor leeftijdgenoten moet duidelijk worden waar zij terecht kunnen wanneer zij zich zorgen maken over een kind of jongere in hun netwerk. Ook ziet de commissie de verankering van kennis en aanpak van eetstoornissen, risicofactoren en comorbiditeit in de opleidingen van de relevantie beroepsgroepen als belangrijk aandachtspunt (p.43 ).
Stichting Kiem staat volledig achter deze aandachtspunten en onze programma’s sluiten perfect aan bij dit advies.
 Met ons programma voor naasten geven we in drie online sessies ouders van kinderen met een eetstoornis praktische tips en support in de eerste fase van de ziekte.

Ons programma voor scholen bevordert het herkennen en bespreekbaar maken van eetstoornissen en mentale gezondheid op scholen. En ons programma voor professionals heeft als doel om deze doelgroep te trainen in het herkennen en bespreekbaar maken van eetstoornissen. Al onze programma’s worden gegeven door ervaringsdeskundigen.

Lees het volledige rapport hier