Wat wij doen

Stichting Kiem zet zich in om de impact van eetstoornissen te minimaliseren. De stichting richt zich middels haar kernprogramma’s op kennisbevordering onder naasten, scholen en professionals. Dit doet zij zodat (jonge) mensen die kampen met een eetstoornis en hun naasten weer vooruit kunnen. Ook beoogt Stichting Kiem het werkveld te versterken en te verbinden, bewustwording in de samenleving te vergroten en het werkveld, patiënten en naasten van goede en inhoudelijke informatie te voorzien. 

 

Waarom?

Eetstoornissen zijn in Nederland een onderschat probleem en smoren levens in de kiem. Vele meisjes en vrouwen en ook jongens en mannen van wie je het niet direct zou vermoeden lopen er mee rond.

Een eetstoornis is een psychische aandoening. Vaak bieden eetstoornissen mensen een gevoel van ‘controle en veiligheid’. Daardoor houden ze deze liever verborgen en willen ze de ziekte niet loslaten. Met als gevolg dat eetstoornissen voor buitenstaanders niet één, twee, drie te herkennen zijn en het duurt voordat de behandeling ervan kan starten. Dit verergert vaak de duur en complexiteit van de ziekte. Bovendien is de behandeling zelf eveneens ingewikkeld. Eetstoornissen gaan vaak gepaard met een ander ziektebeeld, zoals autisme of een angststoornis. Dit wordt comorbiditeit genoemd.

Het taboe rondom eetstoornissen is groot. Tegelijkertijd zijn de gevolgen ervan niet onschuldig; je kunt eraan overlijden. Anorexia nervosa is de meest ‘bekende’. Deze ziekte kan al op heel jonge leeftijd ontstaan. Er bestaan ook andere soorten eetstoornissen. Het is belangrijk om ze in een vroeg stadium te herkennen en te behandelen. Een ogenschijnlijke onschuldige vorm kan gemakkelijk doorslaan naar een ernstigere variant. De gevolgen treffen bovendien niet alleen de patiënten zelf, maar ontwrichten complete gezinnen.

Onze missie

De missie van Stichting Kiem is om eetstoornissen op een deskundige, effectieve en liefdevolle manier aan te pakken. Dit doen we door deze problematiek op de kaart te zetten. Door patiënten en naasten een helpende hand te bieden. En door bij te dragen aan een structurele verbetering van het zorgsysteem.

De kern van onze strategie is het verbinden van relevante partijen, nationaal en internationaal. We zetten in op bestaande en nieuwe instrumenten ter voorkoming van eetstoornissen. Op optimale ondersteuning van mensen met een eetstoornis en hun naasten. En op lobbyen voor voldoende financiële middelen om die missie te bereiken.

Op wie richten we onze pijlen?

De mensen die wij vooruit willen helpen zijn diegenen met een eetstoornis en hun naasten. We zorgen dat ze sneller worden (h)erkend, beter worden begrepen en gesteund en de juiste begeleiding krijgen met als effect grotere kansen op herstel. Om hen te helpen zijn onze programma-activiteiten ook gericht op professionals waaronder behandelaars en professionals uit de zorg- en onderwijssector die van doen krijgen met patiënten en naasten van eetstoornissenproblematiek. Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de aanpak van de problematiek richten we ons op stakeholders als particulieren, vermogensfondsen en bedrijven. Op landelijk en gemeentelijk niveau gaan we de dialoog met politici en besluitvormers aan. En op termijn wil Stichting Kiem een wetenschappelijke adviesraad opzetten en toegepast onderzoek doen naar betere en effectievere behandelmethoden.