Stichting JIJ biedt ondersteuning aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis. Ook voor jeugd en hun naasten staan de ervaringsdeskundige vrijwilligers klaar met een luisterend oor of advies. 

stichting-jij.nl

 

Het Leontienhuis heeft een inloophuis voor mensen met een eetstoornis en hun naasten. Ervaringsdeskundigen van het Leontienhuis inspireren en coachen door het hele land.

leontienhuis.nl

Realcovery helpt mensen die worstelen met een eetstoornis door ondersteuning en advies richting herstel en zin in het leven. Zij coachen en motiveren de cliënt zelf en zijn ook een sparringpartner en luisterend oor voor naasten.

realcoveryinloophuis.nl

Bij Ixta Noa werken mensen die de onbalans bij anderen herkennen en erkennen omdat ze daar zelf ook last van hebben gehad. Vanuit ervaringsdeskundigheid helpen zij mensen hun balans terug te vinden.

ixtanoa.nl

Dalisay recovery ondersteunt op laagdrempelige wijze mensen die worstelen met een eetstoornis en hun naasten. Ervaringsdeskundige vrijwilligers staan klaar om jou te helpen op jouw reis naar herstel en ondersteunen daarbij ook jouw netwerk.

dalisayrecovery.nl

WEET is de Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen en zet zich vanuit een onafhankelijke positie in voor verbetering van de zorg voor en kwaliteit van leven van mensen met een eetstoornis en hun naasten.

weet.info.nl

Binnen de landelijke Ketenaanpak EETstoornissen (K-EET) werken professionals en ervaringsdeskundigen aan oplossingen voor hardnekkige problemen in de ‘keten’ van eetstoornissen.

kenniscentrum-kjp.nl/keet

De NAE is een vereniging voor professionals die werken met patiënten met voedings- en eetstoornissen. Hun doel is de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een voedings- of eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen.

naeweb.nl

Eetstoornissen Netwerk biedt een actueel overzicht van het best bewezen werkzame behandelaanbod en van de mogelijkheden voor begeleiding voor mensen met een eetstoornis.

eetstoornissennetwerk.nl

MIND wil psychische gezondheid bevorderen en alle mensen ondersteunen die zelf of als naaste met mentale klachten te maken hebben.

mindplatform.nl

Altrecht Eetstoornissen Rintveld biedt ambulante, deeltijd en klinische opname voor patiënten met ernstige eetstoornissen. De behandeling bestaat uit zowel individuele behandeling als groepsbehandeling.

altrecht.nl

Beat zet zich in om mensen met een eetstoornis en hun naasten te helpen. Vanuit ervaringsdeskundigheid biedt Beat hulplijnen, online ondersteuning en informatiediensten.

beateatingdisorders.org.uk

ISA Power wil inspireren, stimuleren en activeren, zodat mensen in staat zijn hun eigen innerlijke krachten te ontketenen en gelukkiger, dankbaarder en trotser in het leven leren staan. ISA Power bestaat uit een team van ervaringsdeskundige coaches die mensen helpen met het overwinnen van een eetstoornis.

isa-power.nl

PsyQ Nederland is een samenwerkingsverband tussen Lentis, MET ggz en Mondriaan en Parnassia Groep. PsyQ biedt hulp bij de meest voorkomende psychische problemen. PsyQ heeft ook jarenlang ervaring op het gebied van behandeling van patiënten met (complexe) eetstoornissen.

psyq.nl

(W)EET WAT JE DOET is een trainerscollectief dat trainingen geeft over hoe topsporters op een gezonde manier het maximale uit zichzelf kunnen halen. Zij werken vanuit eigen ervaring en helpen bij de zoektocht naar de balans tussen training, voeding en rust, die bij iedere sporter, sportploeg en selectie aan de orde is.

weetwatjedoet.nl

Praktijkhuis Inspiration wil vanuit een centrale, veilige plek de kwaliteit verbeteren van het leven van mensen met eetprobleem problematiek, hun betrokkenen, zorgverleners en andere medewerkers.    

praktijkhuisinspiration.nl

Human Concern is een gespecialiseerde GGZ–instelling, die behandeling voor eetstoornissen als anorexia, boulimia nervosa, NAO (OSFED) en eetbuistoornis (BED) biedt. Human Concern werkt met een multidiciplinair team van specialisten en ervaringsprofessionals.

humanconcern.nl

Accare vindt dat ieder kind recht heeft op de best bewezen zorg. Zij ontwikkelen zich voortdurend door praktijk aan wetenschap te koppelen, en te investeren in onderzoek, innovatie en opleiding. Zo biedt Accare efectieve zorg volgens de laatste inzichten.

www.accare.nl