Verkort beleidsplan

18-11-2020

Missie
Stichting Kiem is op 1 juli 2020 opgericht om de impact van eetstoornissen te minimaliseren.

Zij beoogt het werkveld te versterken en te verbinden, bewustwording in de samenleving te vergroten en het werkveld, patiënten en naasten van goede en inhoudelijke informatie te voorzien. Daarnaast richt de stichting zich middels haar kernprogramma’s op kennis-bevordering onder naasten, scholen en professionals. Zodat (jonge) mensen die kampen met een eetstoornis weer kunnen groeien, bloeien en dus ‘ontkiemen’. Zodat zij en hun naasten weer vooruit kunnen.

Doelgroepen
Wij richten ons op de mensen met een eetstoornis en hun naasten. We zorgen dat ze sneller worden (h)erkend, beter worden begrepen en gesteund en de juiste begeleiding krijgen met grotere kansen op herstel als effect. Om hen te helpen zijn onze programma-activiteiten ook gericht op professionals waaronder behandelaars en professionals uit de zorg- en onderwijssector die vaak als eerste van doen krijgen met eetstoornispatiënten en hun naasten. Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de aanpak van de problematiek richten we ons ook op stakeholders als particulieren, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Op landelijk en gemeentelijk niveau gaan we de dialoog met politici en besluitvormers aan.

 

De speerpunten van ons beleid voor 2020-2024

Eetstoornissen op de kaart
We zorgen voor meer bewustwording in Nederland over wat eetstoornissen zijn, de ernst van de problematiek en hoe je de impact ervan kunt minimaliseren. We houden data inzake prevalentie (het aantal actuele gevallen), incidentie (het aantal nieuwe gevallen per jaar) en mortaliteit (de sterfte) nauwkeurig bij en breken een lans voor de noodzaak van structureel gedegen onderzoek rondom deze problematiek. In de komende periode richten we ons met nadruk op het trainen van professionals in onderwijs, zorg en gemeenten gericht op preventie en vroegsignalering van eetstoornissen.

Steun
We organiseren laagdrempelig advies en steun van ervaringsdeskundigen, zowel fysiek als online. Ook zorgen we voor heldere informatie en bewegwijzering in het zorgveld voor patiënten en betrokkenen.
In de komende periode lanceren wij in samenwerking met K-EET en de NAE het Eetstoornissennetwerk. Dit is een gebruikersvriendelijke online tool die een actueel overzicht biedt van behandel- en begeleidingsmogelijkheden voor eetstoornissen. Ook organiseren wij een netwerk van ouders en naasten en trainen we hen op het gericht begeleiden van lotgenoten van mensen met een eetstoornis.

Lobby voor effectievere behandeling
Door te zorgen voor meer bewustwording wat betreft de omvang en ernst van de problematiek en de mogelijkheden voor herstel, lobbyen wij voor effectievere behandelingen. In de komende periode zetten wij in op het genereren van (politieke) aandacht en financiële middelen voor eetstoornissen.

Verwerving van inkomsten
Stichting Kiem heeft voor een periode van drie jaar een schenking van een ANBI-stichting ontvangen. Daarnaast zal de stichting fondsen werven bij derde partijen om de output en impact van haar werkzaamheden te vergroten.

Bestuur stichting Kiem
Het beleid van stichting Kiem wordt bepaald door het bestuur dat bestaat uit vier leden:

  • Dhr. Gerard van Breen, voorzitter
  • Mw. Carien Pot-Mees, bestuurslid
  • Mw. Reina van Marwijk Kooy, bestuurslid

De bestuursleden krijgen geen beloning en/of vacatiegeld. Stichting Kiem heeft een directie. Het beloningsbeleid voor directie en medewerkers is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn voor personen die vergelijkbare werkzaamheden verrichten.

Verslaglegging uitgeoefende activiteiten
De stichting is opgericht op 1 juli 2020 en zal een eerste verslag van activiteiten publiceren over de periode juli 2020-december 2021.

RSIN-nummer en ANBI-status
Het RSIN-nummer van Stichting Kiem is 861408706. Stichting Kiem heeft een ANBI-status.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording zal uiterlijk 6 maanden na afloop van het (verlengde) boekjaar gepubliceerd worden.