Het belangrijkste wat ik heb geleerd tijdens mijn behandeling is dat ik durf te zeggen; Ik ben oké zoals ik ben. Ik dien mezelf niet aan te passen aan de ander of mezelf groot te houden. Ik mag er zijn, mijn gevoel mag er zijn.

Ik werd vaak aangesproken door docenten dat ik te veel praatte en de les verstoorde. Ik was mijn concentratie tijdens het studeren snel kwijt. Ik presteerde echter op school voldoende, waardoor deze concentratieproblemen niet opvielen. Door hulp van de huisarts en psycholoog bleek dat ik naast de eetstoornis ook ADHD had. Eindelijk voelde ik waarom ik altijd het gevoel had er niet bij te horen.

In het najaar van 2015 ben ik op. Mijn eetstoornis heeft al lange tijd de overhand. Ik ben enkel nog gefocust op het eten en bewegen. Mijn hoofd loopt over. Ik zoek in die periode hulp bij mijn huisarts en krijg een verwijzing naar een psycholoog. Daar krijg ik al snel de diagnose anorexia nervosa, wat voor mij enerzijds een opluchting was. Echter had het beestje nu een naam en was dat beestje al zo intens in mijn leven aanwezig, dat ambulante behandeling volgens de psycholoog niet meer wenselijk was. Vanwege mijn lage BMI, kreeg ik het advies om in deeltijdbehandeling te gaan.

ADHD

Tijdens mijn deeltijdbehandeling werd niet enkel aan mijn lichamelijke gezondheid (aankomen, gezond eetpatroon, etc.), maar ook aan mijn geestelijke gezondheid gewerkt. Tijdens de gesprekken met mijn psycholoog, kwam al snel het vermoeden dat mijn onrustig hoofd; beweeglijkheid; concentratieproblemen; impulsiviteit; het gevoel er niet bij te horen; kenmerken zijn van ADHD.

De diagnose ADHD volgde na een aantal gesprekken, vragenlijsten en familiegesprekken. Bij het stellen van de diagnose ADHD, dienen de kenmerken ook aanwezig te zijn vóór het 7e levensjaar. Mijn ouders hebben in deze informatie voorzien en hebben mij altijd gesteund. De vragen die gesteld werden, waren zo herkenbaar. Vragen zoals “Ik geef antwoord voordat vragen zijn afgemaakt”, “Ik praat aan één stuk door”, “Ik onderbreek anderen of val ze in de rede”. Eindelijk snapte ik, waarom ik me altijd de vreemde eend in de bijt voelde. Die vragenlijst; dat ben ik. Het verklaarde de onrust in mijn hoofd, de impulsiviteit in mijn doen en laten, maar ook het snel afgeleid zijn en de concentratie niet hebben om deel te nemen in een groepsgesprek of gewoon halverwege mijn gedachten een gesprek beginnen met de ander.

Medicijnen

Tijdens mijn deeltijdbehandeling voor mijn eetstoornis had een passend medicatiebeleid voor ADHD. Maar enkel met medicatie kom ik er niet. Voor mij is het een hulpmiddel om de handvatten die ik heb gekregen vanuit de behandelingen te hanteren. Ik moest het nu zelf gaan doen, terug aan het werk; het echte leven terug oppakken. Dat ging niet vanzelfsprekend. Op momenten dat ik slecht in mijn vel zit, ik me langdurig overvraag, prikkels me de baas worden, dan is die weg van een eetstoornis veilig en vertrouwd.

Medicijnen helpen mij de wereld te filteren, waar deze zonder medicatie kei hard binnen komen. Zo komt het geluid van de voorbij rijdende auto hetzelfde binnen, als datgene wat een vriendin tegen mij zegt. Het bewegen van haar voeten leid mij af van datgene wat ze tegen mij verteld. Ik kan het belangrijke niet van het onbelangrijke filteren.

Relatie tussen ADHD en eetstoornis

ADHD en een eetstoornis zie ik als partners in crime. Ze voeden elkaar op vele vlakken. De controle die ik al die tijd miste over alles in mijn omgeving, vond ik terug in mijn eetstoornis. Ik kon ergens de grip op hebben, dat dacht ik dan toch. Mijn hoofd kon geen rust vinden, maar door de eetstoornis hield ik mij daar minder mee bezig. Mijn BMI was dermate laag, dat veel dingen niet meer binnen kwamen. Stapsgewijs raakte ik mijn gevoel kwijt. De eetstoornis won terrein.

Accepteren dat ik anders ben dan anderen, blijft lastig. Het belangrijkste wat ik heb geleerd tijdens mijn behandeling(en) is, dat ik durf te zeggen; Ik ben oké, zoals ik ben. Ik dien mezelf niet aan te passen aan de ander of mezelf groot te houden. Ik mag er zijn, mijn gevoel mag er zijn.

Wegens privacy zijn namen in dit verhaal gefingeerd.