Heeft jouw kind een eetstoornis gehad? Deel je ervaring bij Stichting Kiem

Stichting Kiem zet zich in voor de ondersteuning van naasten van mensen met een eetstoornis. Onze unieke aanpak, waarbij we gebruik maken van ervaringsdeskundigheid, is krachtig en essentieel. Ondanks dat er soms vooroordelen bestaan over ervaringsdeskundigen, geloven wij sterk in de waarde die ze kunnen bieden. Zij vormen een onmisbare schakel in de ondersteuning en het herstelproces. Daarom zijn we nu op zoek naar nieuwe ervaringsdeskundige ouders en een trainer om ons team te versterken.

Ervaringsdeskundige ouders hebben zelf van dichtbij meegemaakt wat het betekent om een kind met een eetstoornis te hebben. Hun persoonlijke verhalen en ervaringen zijn een bron van kracht en inspiratie voor andere ouders en naasten. Bij Stichting Kiem zorgen we ervoor dat deze verhalen op een veilige en effectieve manier worden gedeeld. Ervaringsdeskundigen delen stukjes van hun eigen verhaal op een manier die waardevol en inspirerend is voor de luisteraar. Daarbij weten zij als heel goed wat triggers kunnen zijn en wat niet, waardevolle kennis wanneer je iemand met een eetstoornis in je gezin of familie hebt.

Ervaringsdeskundigen stellen geen diagnoses en bieden geen behandelingen. Ze delen persoonlijke ervaringen en moedigen aan om professionele hulp te zoeken.

Maak van je negatieve ervaring iets positiefs

Stichting Kiem zoekt momenteel naar ouders die ervaring hebben met een kind met een eetstoornis en deze ervaring willen inzetten om anderen te ondersteunen. We zijn op zoek naar ervaringsdeskundige vrijwilligers voor onze ouderbijeenkomsten Eerste Hulp Bij Eetstoornissen (EHBE) en themabijeenkomsten voor naasten. Tijdens deze bijeenkomsten bieden wij ouders en naasten informatie, advies en hoop vanuit persoonlijke ervaring. Dit draagt bij aan een beter begrip en effectieve ondersteuning van hun geliefden met een eetstoornis.

Voordat je EHBE’s of themabijeenkomsten bij gaat wonen, word je door de Kiem Academie opgeleid om dit op een goede manier te doen. Je wordt getraind om jouw ervaringsdeskundigheid en je verhaal in te zetten voor anderen.

Daarnaast zoeken we een trainer die onze bijeenkomsten kan leiden en nieuwe vrijwilligers kan begeleiden. Deze trainer speelt een centrale rol in het overbrengen van kennis en het bieden van praktische tips aan ouders en naasten.

Door mee te doen als ervaringsdeskundige ouder of trainer bij Stichting Kiem, maak je niet alleen het verschil in het leven van anderen die door dezelfde moeilijke tijden gaan als je zelf heeft gedaan. Je draagt ook bij aan de destigmatisering van eetstoornissen en versterkt het netwerk van ondersteuning voor naasten. Benieuwd? Bekijk de vacature ervaringsdeskundige vrijwilliger of ervaringsdeskundige trainer.