DREAMS: Kinder- en jeugdpsychiatriecentra bundelen krachten

Binnen het onderzoeksconsortium DREAMS bundelen vier grote academische kinder- en jeugdpsychiatriecentra hun krachten om de zorg en het onderzoek binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie beter te maken. De mentale ontwikkeling van kinderen is van grote invloed op hun toekomstperspectief. Op het juiste moment de juiste zorg bieden is daarom van groot belang.

DREAMS (Dutch Research in Child and Adolescent Mental Health) is een samenwerking tussen Accare, LUMC Curium, Karakter en Levvel. Met de unieke samenwerking, de grote onderzoekspopulatie en de beschikbare middelen legt DREAMS bloot waar kansen liggen om de behandelpraktijk te verbeteren en meer te bewegen naar zorg afgestemd op het individuele kind. Bij DREAMS wordt gekeken naar welke behandelingen goed werken en welke juist niet. DREAMS doet dit door gegevens te verzamelen, met elkaar te delen en de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Daarbij wordt ook gekeken naar wat kinderen en jongeren zelf belangrijk vinden.

DREAMS wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), met als uitgangspunt ‘samen kennis ontwikkelen’ binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Doordat verschillende kinder- en jeugdpsychiatrie samen werken, kunnen zij sneller en efficiënter gegevens verzamelen, wat tot betere inzichten en zorg leidt. DREAMS wil de psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren elke dag een beetje beter te maken.

Ben jij benieuwd wat DREAMS nog meer doet of wil je weten wat DREAMS voor jou kan betekenen? Lees hier meer! 

Lees ook