Eating Disorder Awareness Week start volgende week

De week van maandag 26 februari tot en met zondag 3 maart staat internationaal in het teken van de Eating Disorders Awareness Week 2024. De Eating Disorder Awareness Week (EDAW) is een moment waarop aandacht wordt gegeven aan bewustwording rond eetstoornissen. Dit jaar is de eetstoornis ARFID het centrale thema van de week.  

ARFID staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Mensen met ARFID eten te weinig of heel selectief vanwege verminderde interesse in eten, overgevoeligheid voor de sensorische kenmerken van eten of vanwege zorgen over de aversieve gevolgen van het eten van bepaald voedsel.  

Volgens cijfers van Rita Maris, ambassadeur van ARFID in Nederland, zijn er naar schatting zo’n 150.000 kinderen en 130.000 volwassenen met ARFID in Nederland (bron: ARFID.nl).  

Stichting Kiem besteedt in de Eating Disorder Awareness Week dagelijks aandacht aan ARFID. We richten ons daarbij op een brede doelgroep: we spreken zowel professionals aan die werken met mensen met eetstoornissen als mensen uit het persoonlijk netwerk van iemand met ARFID. Maar we richten ons ook op het brede publiek dat vaak nog relatief weinig kennis heeft van deze eetstoornis. We delen online tips over boeken, podcasts, interviews, websites en webinars rond ARFID. Ook roepen we mensen op in het werkveld van eetstoornissen die professionele ervaring hebben met ARFID om zich aan te melden op de zorgkaart van Eetstoornissen Netwerk (eetstoornissennetwerk.nl) Zo willen we betrokkenheid en aandacht vergroten rond deze relatief nieuwe eetstoornis.  

De boodschap die Stichting Kiem wil meegeven, is dat ARFID een eetstoornis is die aandacht verdient. Om deze eetstoornis eerder te herkennen en in een vroeg stadium te behandelen, is bewustwording essentieel. Er zijn effectieve behandelingen voor ARFID beschikbaar, bijvoorbeeld bij de GGZ-instellingen SeysCentra en Accare en diverse UMC’s verspreid over Nederland. Blijf ons daarom online volgen en deel onze updates met jouw netwerk!  

Wil je nu al meer informatie over ARFID? Lees dan verder