Forse stijging crisismeldingen jongeren met suïcidaliteit en eetstoornissen

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is een ledenvereniging van, voor en door psychiaters. Ruim 3500 psychiaters en psychiaters in opleiding zijn lid van de vereniging. De NVvP meldt dat er een forse stijging van het aantal crisismeldingen bij jeugd ggz-instellingen is. Dat blijkt uit een uitvraag van de Nederlandse ggz onder haar leden.

Crisiszorg is zorg die verleend wordt aan kwetsbare kinderen in een acute crisis, zoals een ernstige depressie, acuut suïciderisico of een acute eetstoornis die dwangvoeding noodzakelijk maakt.

De grootste problemen zijn te zien in de Randstad, West-Brabant en het oosten van het land. Instellingen die precieze cijfers aanleverden melden een stijging van 30-60% ten opzichte van voor de coronaperiode. In één geval was er een verdrievoudiging van de spoedaanmeldingen. Daarbij valt op dat de toename vooral te zien is bij kinderen en jongeren met eetstoornissen en suïcidaliteit.

Lees hier het hele artikel over de forse stijging crisismeldingen jongeren met suïcidaliteit en eetstoornissen.

De NVvP heeft ook een folder met informatie over eetstoornissen. Wil je de folder downloaden? Dat kan hier!