Gratis regiobijeenkomsten voor professionals

Om professionals te ondersteunen bij het gebruik van de zorgstandaard Eetstoornissen en de verbinding tussen collega’s werkzaam in één regio te stimuleren, organiseren K-EET en Akwa GGZ in 8 regio’s bijeenkomsten. 

Ben je zorgprofessional en werkzaam als psycholoog, kinderarts, diëtist, psychiater, jeugdarts, verpleegkundige, internist, huisarts of POH-GGZ en wil je weten wat de belangrijkste adviezen uit de zorgstandaard Eetstoornissen zijn? Wil je samen met je collega’s nadenken over hoe je deze toepast in de praktijk en de onderlinge samenwerking voor mensen met deze stoornis in de regio optimaliseren? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst in jouw regio.

De eerste online bijeenkomsten voor Noord-Nederland en Limburg zijn inmiddels van start gegaan. Noord-Brabant vindt plaats op woensdag 22 september van 19.30-21.30 uur en 3 november van 19.30-21.30 uur.

Wil je meer informatie over de regiobijeenkomsten of wil je je aanmelden? Dat kan hier!