Ixta Noa bouwt mee aan Netwerk HET

NHET is opgericht door ervaringsdeskundigen werkzaam bij verschillende organisaties zoals Intact Herstel en Zelfhulp, Ixta Noa, het RIBW, Bureau Herstel en Wopit. NHET streeft ernaar samenwerking onderling te stimuleren en te faciliteren, een vindplek te zijn voor kennis over het werken met en vanuit ervaringsdeskundigheid en partner te zijn voor gemeenten in deze tijd van transformatie. 

Netwerk HET is een samenwerking van diverse organisaties in Twente met een zelfde visie op herstelgerichte ondersteuning vanuit ervaringsdeskundigheid. Deze website is dé digitale vindplek voor informatie over ondersteuning vanuit herstel en ervaringsdeskundigheid. Alle aangesloten leden van NHET zijn te vinden op de website. Tevens kent de regio Twente goede scholingsmogelijkheden voor mensen die zich willen ontwikkelen tot ervaringsdeskundigen. Ook deze informatie is opgenomen, net als een activiteiten agenda en vacatures voor ervaringsdeskundigen.

Mensen met eigen ervaring die weten wat het is om geconfronteerd te worden met een psychische beperking of een verslaving. Zij hebben ervaren hoe lastig het kan zijn dit alles weer te hervinden en de regie over het eigen leven terug te krijgen. Deze mensen willen dit graag delen en hebben daar hun werk van gemaakt. Sommige hebben die ervaringskennis aangevuld met een opleiding tot ervaringsdeskundigheid.

Wil jij met jouw organisatie of als ZZP-er je graag aansluiten bij NHET? Neem dan contact op met een

Wil je meer weten over Netwerk Het? Dat kan hier!