K-EET: Samenwerking in de jeugdzorg

Eetstoornissen, met name anorexia nervosa, behoren tot de ernstigste aandoeningen van jongeren. Hoewel de prevalentie niet zo hoog is en de incidentie stabiel, leiden ze in samenspel tussen somatische en psychische symptomen tot een hoge comorbiditeit en mortaliteit.

Regelmatig krijgt dit veel aandacht in de media, zoals de 2doc-documentaire Emma wil leven (Villerius 2016). Daardoor weet iedereen dat jongeren soms overlijden als gevolg van anorexia nervosa. Deze fatale afloop is schrijnend, zeker gezien de wetenschappelijke evidentie dat bij tijdige (h)erkenning en het inzetten van een best bekende werkzame behandeling juist bij jongeren de kans op herstel groot is.

Lees hier het volledige artikel geschreven door  A.A. Van Elburg. M.G.M. Schoten in het Tijdschrift voor Psychiatrie