Landelijk netwerk ZIEN vraagt politieke aandacht voor aanpak van eetstoornissen

ZIEN, het landelijk netwerk van maatschappelijke initiatieven voor mensen met een eetstoornis en hun naasten, heeft een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In deze brief vraagt ZIEN om meer aandacht voor de aanpak van eetstoornissen, met de nadruk op het doorbreken van taboes, duurzame financiering voor ervaringsdeskundigheid en een bredere, integrale aanpak van eetstoornissen. De brief is mede ondertekend door patiëntenvereniging WEET, door Ixta Noa en door Leontien Zijlaard-van Moorsel, oprichter van het Leontienhuis.

De brief aan de vaste Kamercommissie van VWS beschrijft dat eetstoornissen ernstige psychische problemen zijn. Mensen met een eetstoornis worden dagelijks geconfronteerd met de strijd rondom eten, wat grote gevolgen heeft voor hun lichaam en hun leven. De brief benadrukt drie belangrijke punten.

  1. Het doorbreken van het taboe op eetstoornissen om ervoor te zorgen dat mensen met een eetstoornis sneller hulp krijgen.

Mensen met een eetstoornis vragen vaak laat om hulp. Dit komt mede door schaamte, maar ook doordat mensen met een eetstoornis en hun omgeving de signalen van een eetstoornis niet herkennen. Hoe eerder iemand hulp krijgt, hoe groter de kans op herstel. Bekendheid van eetstoornissen is daarom cruciaal, zodat het taboe wordt doorbroken.

De leden van ZIEN bieden in de brief aan input te leveren en mee te denken over de agendering van eetstoornissen en over de uitwerking van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) op dit punt.

  1. De noodzaak van duurzame financiering voor ervaringsdeskundigheid

In de politiek en de GGZ is groeiende erkenning voor de inzet van ervaringsdeskundigheid en peer support. Structurele financiering voor deze ervaringsdeskundige ondersteuning is zeer beperkt. Landelijk gaat het in alle zelfregie- en herstelinitiatieven (dus niet slechts de initiatieven rond eetstoornissen) om zo’n 75 miljoen euro. In vergelijking met de miljarden die aan de GGZ worden uitgegeven, is de verhouding uit balans. Daardoor bestaat het risico dat deze vorm van ervaringsdeskundige preventie en ondersteuning niet optimaal wordt benut of zelfs verdwijnt.

  1. Een bredere aanpak van eetstoornissen waarbij het persoonlijke netwerk van de persoon met een eetstoornis actief betrokken wordt

Duurzaam herstel vereist een aanpak waarbij het persoonlijke netwerk van de persoon met een eetstoornis wordt betrokken.

Wij vragen daarom om overheids- en zorgverzekeringsondersteuning voor begeleiding en ondersteuning van het persoonlijke netwerk. Met gerichte aandacht voor het persoonlijke netwerk van de persoon met de eetstoornis kunnen eetstoornissen eerder worden opgemerkt, effectiever worden behandeld, en krijgen mensen met een eetstoornis en hun naasten de broodnodige ondersteuning. Daarmee kan de wachtlijst worden overbrugd, de GGZ worden ontlast en krijgen mantelzorgers handvatten om sterker in hun schoenen te staan.

Wil je de hele brief lezen? Je vindt ‘m hier.

— Einde bericht —

Over ZIEN:

ZIEN, acroniem voor Zelfregie Initiatieven Eetstoornissen Netwerk, is het landelijk netwerk van maatschappelijke initiatieven voor mensen met een eetstoornis en hun naasten. Deelnemende organisaties kenmerken zich door de inzet van ervaringsdeskundigheid. Dit netwerk bestaat uit het Leontienhuis, Stichting JIJ, Dalisay Recovery, Inloophuis Realcovery, Praktijkhuis Inspiration, meRecovery en Stichting Kiem. Veel deelnemers van ZIEN maken deel uit van en dragen actief bij aan het vervolg van de landelijke Ketenaanpak Eetstoornissen K-EET: ‘K-EET bouwt door naar Eetstoornissen Netwerk’. Ook werkt ZIEN nauw samen met Ixta Noa en wordt ondersteund door patiëntenvereniging WEET.

Voor meer informatie over ZIEN kunt u contact opnemen met Stichting Kiem:
Johanneke den Hartog, communicatieadviseur stichting Kiem
Telefoon 06 43 13 68 18
Email: johannekedenhartog@stichtingkiem.nl