Leidraad consultatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie gepubliceerd

De nieuwe Leidraad consultatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie geeft kinder- en jeugdpsychiaters handvatten bij het vormgeven van interprofessionele consultatie over de hulp en zorg aan jeugdigen.

Dit vanuit het perspectief van de kinder- en jeugdpsychiater die wordt geconsulteerd. De Leidraad behandelt de verschillende vormen van consultatie en de praktische, juridische en financiële aandachtspunten. Deze leidraad is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie onder leiding van de kerngroep bestaande uit Noor van de Beek, Mori van den Bergh, René Zijlstra en Frank Zutt.

Ga voor meer informatie naar de website van Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en download de Leidraad.