Onderzoek Maarten van ’t Hof: ‘Detection of autism in childhood’

Maarten van ’t Hof heeft een promotieonderzoek uitgevoerd om de factoren in kaart te brengen waarmee de signalering van autisme spectrum stoornis (ASS) in de kindertijd verbeterd kan worden. De resultaten laten zien dat momenteel wereldwijd de gemiddelde leeftijd waarop een ASS diagnose wordt gesteld 60 maanden is, en daarmee nog relatief hoog is.

Meer gestandaardiseerd onderzoek naar de leeftijd waarop de ASS-diagnose wordt gesteld, is nodig om resultaten te kunnen vergelijken en zwakke punten in gezondheidszorgsystemen te identificeren en zo de signalering van ASS te verbeteren.

Onderzoek naar de signalering van autisme onder jeugdartsen van het Centrum voor Jeugd en Gezin liet zien dat jeugdartsen onvoldoende specifieke ASS-kennis hebben van onder andere vroege signalen, diagnostiekcriteria en co-morbiditeit. Nadat de jeugdartsen een live online scholing hadden gevolgd, bleek hun kennis te zijn toegenomen en voelden zij zich beter in staat om ASS te signaleren. Deze bevindingen benadrukken het belang van de scholing van jeugdartsen in de vroegsignalering van ASS.

Van ’t Hof onderzocht tevens de relatie tussen ASS-kenmerken en eetgedrag door middel van data uit de Generation R cohort. Resultaten laten een associatie zien tussen eetgedrag en ASS in de vroege en midden-kindertijd die mogelijk ingezet kan worden  voor de (vroeg)signalering van ASS.

Maarten van ’t Hof werkte in de jaren dat zijn onderzoek liep voor Sarr Expertisecentrum Autisme (Lucertis, nu Youz Kinder- en Jeugdpsychiatrie, onderdeel van Parnassia Groep). Sinds augustus 2019 is hij werkzaam als accountmanager zorgverkoop voor Parnassia Groep.

Lees hier meer over het onderzoek ‘Detection of autism in childhood’.