Onderzoek naar de impact van eetstoornissen op broertjes en zusjes

Vanuit het Amsterdam UMC en de hogeschool Inholland loopt er op dit moment een onderzoek naar de ervaren belasting van broertjes en zusjes (brusjes) van adolescenten met anorexia nervosa.

Het onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de impact van de ziekte op brusjes. Dit inzicht kan bijdragen aan de ontwikkeling van passende begeleiding die aansluit bij de ervaren problematiek van deze brusjes.Het onderzoek loopt al binnen vier gespecialiseerde behandelcentra voor eetstoornissen (Altrecht Eetstoornissen Rintveld, GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, Amarum Expertisecentrum Eetstoornissen en Emergis Eetstoornissen).

Ook vanuit Stichting Kiem willen wij ons inzetten om een zo groot mogelijke groep te laten deelnemen aan dit onderzoek. Ben je een broer of zus van iemand met een eetstoornis en ben je tussen de 14 en 21 jaar oud, of ben je een ouder met kinderen in deze leeftijdscategorie, stuur dan een mail naar brusjesonderzoek@amsterdamumc.nl. Je ontvangt dan meer  informatie over het onderzoek.