Project: Interviewbundel voor ouders

De meeste ouders weten niet wat hen overkomt wanneer hun kind een eetstoornis krijgt. Velen zitten met hun handen in het haar: wat gebeurt hier in vredesnaam, wat moet ik doen als ouder, hoe ga ik hier zelf het beste mee om, wat zijn de ervaringen van andere ouders die te maken hebben gekregen met een eetstoornis bij een van hun kinderen? Om deze ouders tot steun te zijn, maakt psycholoog Mariëtte Baanders in samenwerking met Annemarie van Bellegem een interviewbundel waarin ervaringen van andere ouders gedeeld worden.

Mariëtte Baanders is als sociaal psychologe gepromoveerd op emotieregulatie. Sindsdien heeft zij zich ontwikkeld tot publiciste, coach en trainer. Daarnaast is Mariëtte ervaringsdeskundige op het gebied van eetstoornissen. Zij heeft zelf anorexia en bulimia nervosa gehad en heeft een dochter die van haar eetstoornis zo goed als helemaal hersteld is. Om ouders die te maken krijgen met een eetstoornis bij hun kind, steun, houvast en herkenning te bieden, is Mariëtte bezig met een interviewbundel.

Voor deze interviewbundel is Mariëtte Baanders op zoek naar ouders die bereid zijn hun verhaal te delen over hun ervaringen en belevenissen tijdens het verloop van de ziekte, tot steun van ‘jonge’ eetstoornis-ouders. Mariëtte: ‘’Iedere ouder heeft zo zijn of haar eigen ervaringen met hun zieke zoon of dochter en zijn of haar eigen emoties in de verschillende fases van het ziekteproces, terwijl alle ouders in de grond een vergelijkbaar proces doormaken. Ieder verhaal dat houvast kan geven bij een beginnende eetstoornis is waardevol voor ouders die niet begrijpen wat er gebeurt of hoe zij zich het beste kunnen inzetten voor hun zoon of dochter.’’ Tegelijk willen Mariëtte Baanders en Annemarie van Bellegem een meer positieve boodschap uitdragen dan tegenwoordig de nadruk lijkt te krijgen, en laten zien dat anorexia en bulimia weliswaar ernstige ziektes zijn, maar zonder meer te overwinnen zijn met de nodige inzet, de juiste begeleiding, geduld en doorzettingsvermogen.

Heb je interesse en wil je jouw ervaringen en belevenissen in een interview met Mariëtte Baanders delen? Of heb je vragen over dit project? Mailen kan naar: mariette.baanders@gmail.com.

Dit project wordt uitgevoerd in de lijn van het in mei verschenen boek: In de greep van een eetstoornis, van Dr. Greta Noordenbos.