Psychiatrische patiënten zijn niet geschikt voor een marktmodel

De vraag naar psychische zorg is de afgelopen decennia enorm gegroeid en het aantal psychiaters, psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en andere hulpverleners ook. De vraag naar zorg lijkt oneindig. Tegelijk is de geestelijke gezondheidszorg vijftien jaar geleden overgelaten aan de ‘markt’. Alleen chronische patiënten die al meer dan een jaar in een instelling leefden vallen onder de AWBZ. 

De rest van de patiënten, van mensen met korte depressies tot chronische stoornissen, eetstoornissen of psychoses, is aangewezen op ‘ambulante hulp’ thuis en soms een korte opname in een kliniek. Dat alles wordt betaald door de zorgverzekeraar. Onderwijl werd ook nog een derde van de wooncapaciteit in ggz-instellingen opgedoekt, veel patiënten zouden beter af zijn in de eigen omgeving was het idee.

De wachtlijsten voor hulp blijven groeien. Charlotte Bouwman, journalist en patiënt op de wachtlijst, richtte hier de schijnwerpers op toen ze met haar hulphond in 2019 voor het departement van VWS bivakkeerde. Eerder dit jaar luidde Charlotte de noodklok voor de mentale crisis waar we als Nederland in verkeren.

Lees het hele artikel van het NRC hier.