Stichting JIJ voor jeugd en naasten

Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis. Ook voor jeugd en hun naasten staan de ervaringsdeskundigen klaar met een luisterend oor of advies.

Online informatiebijeenkomst naasten 

Stichting JIJ is er ook voor naasten van mensen met een eetstoornis. Zo kan je als ouder, zus/broer, partner, familie of vriend(in) aanschuiven bij de gratis online informatiebijeenkomst (20 april) en/of workshop (1 juni). Beiden worden begeleid door twee ervaringsdeskundigen van Stichting JIJ. Er zal naast het uitreiken van praktische tips en adviezen ruimte zijn voor eigen inbreng en het uitwisselen van ervaringen. De invulling wordt afgestemd met de deelnemers. Wil je meer informatie en/of inschrijven? Bekijk dan het filmpje op de website of neem contact op via: info@stichting-jij.nl.

Aanbod kind & jeugd

Stichting JIJ zet zich naast de reguliere programma’s ook in voor jongeren van 12 t/m 19 jaar . Het aanbod voor jongeren is:

  • Een jongerengroep (start vanaf 25 mei).
  • Informatie, steun en advies via; chat/telefoon/inloopspreekuur of op afspraak.
  • Inloopuren en op herstel gerichte activiteiten in het inloophuis.