Stichting Kiem verwelkomt 1000e deelnemer van de EHBE Ouderbijeenkomsten

Stichting Kiem, die zich inzet om de impact van eetstoornissen te minimaliseren, deelt met trots dat de Eerste Hulp Bij Eetstoornissen (EHBE) ouderbijeenkomsten de mijlpaal van 1000 deelnemers hebben bereikt. Deze speciale bijeenkomsten, gericht op ouders van kinderen met een eetstoornis, bieden ervaringsdeskundige eerste hulp en ondersteuning in de voorfase van de zorg. 

Daphne Ketelaars, directeur van Stichting Kiem, deelt haar enthousiasme: “Het bereiken van 1000 deelnemers bij de EHBE ouderbijeenkomsten sinds de oprichting van Stichting Kiem is een belangrijke mijlpaal. Het bevestigt de noodzaak van dergelijke ondersteuning. Deelnemende ouders geven aan ons terug dat zij deze bijeenkomsten als zeer helpend ervaren. Ik ben trots op alle trainers en vrijwilligers die deze bijeenkomsten begeleiden.” 

Stichting Kiem heeft de EHBE ouderbijeenkomsten ontwikkeld in samenwerking met Altrecht Eetstoornissen Rintveld. Elke serie bestaat uit een reeks van drie online bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten richten zich op het delen van informatie en verkrijgen van inzicht. Daarnaast worden opvoeders wegwijs gemaakt in de keten van zorg.  

Darinka Breugem, kinder- en jeugdpsychiater bij Altrecht Eetstoornissen Rintveld, was intensief betrokken bij de ontwikkeling van het programma. Zij benadrukt het belang van deze mijlpaal: “Herstellen van een eetstoornis doe je niet alleen, daar heb je je familie voor nodig. De EHBE biedt aan ouders een goede voorbereiding voor de start van de behandeling.”   

In 2023 werden de bijeenkomsten door ouders gemiddeld gewaardeerd met een score van 8,5, wat getuigt van de effectiviteit en de waarde van de bijeenkomsten.  

Opvoeders van kinderen met anorexia nervosa of boulimia nervosa kunnen zich aanmelden voor de EHBE ouderbijeenkomsten via het formulier op de website van Stichting Kiem.  

Stichting Kiem kijkt uit naar de voortzetting van deze waardevolle bijeenkomsten en blijft zich inzetten voor het bieden van steun en informatie aan gezinnen die te maken hebben met eetstoornissen. 

— Einde bericht —  

Over Stichting Kiem: 

Stichting Kiem zet zich in om de impact van eetstoornissen te minimaliseren. De stichting richt zich middels haar kernprogramma’s op kennisbevordering onder naasten, scholen en professionals. Dit doet zij zodat (jonge) mensen die kampen met een eetstoornis en hun naasten weer vooruit kunnen. Ook beoogt Stichting Kiem het werkveld te versterken en te verbinden, bewustwording in de samenleving te vergroten en het werkveld, patiënten en naasten van goede en inhoudelijke informatie te voorzien.  

Voor meer informatie over stichting Kiem kunt u contact opnemen met:
Johanneke den Hartog, communicatieadviseur stichting Kiem 

Telefoon 06 43 13 68 18
Email: johannekedenhartog@stichtingkiem.nl