Symposium Functioneel Herstel

In de psychische gezondheidszorg is herstel het leidende principe en worden cliënten ondersteund op het gebied van klinisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel. Voor het herstel (of de verdere ontwikkeling) van zelfregulatie is minder expliciete aandacht.

Om dit belangrijke vermogen samen met de cliënt in kaart te brengen en aanknopingspunten voor herstel te vinden is in nauwe samenwerking met professionals en ervaringsdeskundigen de ZEEF-methodiek ontwikkeld. Hogeschool Leiden organiseert op 31 maart 2021 het Symposium Functioneel Herstel. Tijdens dit korte online symposium van het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) wordt de stand van zaken rondom de activiteiten van het lectoraat uitgelicht, waaronder het educatief programma zelfregulatie en de ZEEF-methodiek.

Lees hier alles over het symposium, de parallelsessies of meld je direct aan!