TABOEIEND brengt meer aandacht in de klas over psychische problematiek

Bijna één op de twee Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische problemen. Bijvoorbeeld een depressie, een fobie, een trauma of een eetstoornis. In het voortgezet onderwijs heeft zelfs 1 op de 5 jongeren angst- en stemmingsproblemen. Toch praten veel mensen niet over deze psychische problemen. Hier komt vaak veel schaamte bij kijken en mensen zijn bang dat ze niet begrepen worden.

Volgens het HBSC- onderzoek (2017) heeft bijna een op de vijf jongeren in het voortgezet onderwijs emotionele problemen. Dat blijkt uit het laatste rapport van het vierjaarlijkse HBSC-onderzoek onder jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Dit gegeven inspireerde Stichting Durf Te Vragen in samenwerking met het Ministerie van VWS om een project op te zetten om deze jongeren te ondersteunen en toename van psychische problemen te voorkomen.

Als jongeren met beginnende psychische problemen hier niet over durven te praten met iemand over hoe het met ze gaat en daardoor geen passende zorg krijgen, dan lopen zij een aanzienlijk risico om op volwassen leeftijd geconfronteerd te worden met psychische problematiek. Vroegtijdige onderkenning en ondersteuning is daarom hard nodig. Op dit vlak wil Stichting Durf Te Vragen met TABOEIEND het verschil maken.

Wil je meer informatie over TABOEIEND? Dat kan hier!