Universiteit Utrecht doet onderzoek naar lichaamsbeeld

Op de Universiteit Utrecht wordt door hoofdonderzoeker Lot Sternheim onderzoek uitgevoerd naar lichaamsbeeld. Resultaten uit eerdere studies en klinische observaties laten zien dat mensen die een eetstoornis zoals anorexia nervosa doormaken ook vaak een verstoord lichaamsbeeld hebben.

Het verstoorde lichaamsbeeld bestaat uit drie componenten waarvan de gedragsmatige component er één is. Deze gedragsmatige component bestaat op zijn beurt weer uit body checken en het vermijden van gedrag dat te maken heeft met het lichaamsbeeld, zoals bijvoorbeeld het vermijden om in de spiegel kijken. Op dit moment is er nog maar weinig onderzoek gedaan dat zich gericht heeft op het inzichtelijk maken van de precieze werking van body checken en vermijden op het uitlokken en in stand houden van anorexia nervosa.

Om behandeling van eetstoornissen te verbeteren, is het belangrijk om te kijken welke mechanismen onderliggend zijn aan eetstoornissymptomen. Het behandelen van deze onderliggende mechanismen zou kunnen bijdragen aan verbeterde behandeling van eetstoornissen.

Om dit te kunnen onderzoeken is de hulp van vrouwen met een eetstoornisverleden nodig. De hulp bestaat uit het invullen van een vragenlijst. Voor het onderzoek zijn kaders gesteld. De vrouwen die willen helpen voldoen aan het profiel:

 

  • een vrouw en 18 jaar of ouder
  • ooit gediagnosticeerd met de eetstoornis anorexia nervosa of boulimia nervosa
  • inmiddels niet meer in behandeling voor die eetstoornis en hersteld