Voorlichting op school

De workshop
Tijdens de workshop stimuleren we leerlingen om psychische gezondheid bespreekbaar te maken, doorbreken we het stigma rondom psychische gezondheid en krijgen de leerlingen inzicht in de achterliggende problemen die een eetstoornis (of andere copingstijl) in stand houden. Hierbij ligt de focus (vanuit de ervaringsdeskundige) op de eetstoornis, maar andere problematiek wordt ook bespreekbaar gemaakt.  

De workshop wordt verzorgd door getrainde ervaringsdeskundige professionals die met het delen van hun verhaal het taboe doorbreken en leerlingen stimuleren om zelf ook te delen. Dit wordt o.a. gedaan door het delen van het eigen verhaal en de inzet van prikkelende werkvormen.  

Doel van de workshop
De leerlingen zijn zich meer bewust van de onderliggende problematiek bij copingstijlen (waaronder een eetstoornis) of andere psychische problemen en krijgen handvatten om dit te herkennen of bespreekbaar te maken in hun omgeving.  

Opzet 
De workshop duurt 60 tot 75 minuten. Voor de mogelijkheid tot uitloop of nazorg vragen wij de school om een blokuur te reserveren. Wij raden af om verschillende klassen, vanwege de veiligheid, samen te voegen. Daarnaast is het van belang dat de mentor of een lid van het zorgteam aanwezig is bij de workshop.  

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Korte introductie over eetstoornissen
 • Discussie over ‘een eetstoornis gaat niet over eten’
 • Interactief persoonlijk verhaal gekoppeld aan:
  • heftige gebeurtenissen
  • hoe omgaan met emoties
  • gezins- en thuissituatie
  • wat als je je zorgen maakt
  • eigenwaarde en zelfbeeld
 • Hoe ontstaat een eetstoornis dan? (of een ander copingmechanisme)
 • En dan? Hoe vind je hulp? Hoe vraag je hulp?

Aan het einde krijgen leerlingen de mogelijkheid om via een formulier persoonlijke informatie te delen met de mentor en/of het zorgteam. Dit kan in overleg worden afgestemd.   

Kosten
In het schooljaar 2021-2022 kunnen deze workshops kosteloos worden uitgevoerd.  

 

Mail naar daniellegouman@stichtingkiem.nl voor meer informatie.