Leerling met een eetstoornis

Je hebt een leerling op school met een eetstoornis.  Waar houd je rekening mee? En wat kun je doen om te helpen? We geven je een aantal tips.

 

Als je leerling zijn of haar verhaal wil delen met de klas

Het is goed als je leerling aan de klasgenoten vertelt wat er aan de hand is. Zij voelen vaak al eerder aan dat er iets aan de hand is. Door open te zijn, ontstaat er begrip. De beste manier hangt af van je relatie met de leerling en de sfeer in de klas. Een paar opties:

  • Jij of de mentor vertelt waarom de leerling een tijdje niet op school is.
  • Je leerling vertelt het zelf, misschien samen met een ervaringsdeskundige, consulent of de mentor. In een klassikaal gesprek kan er begrip ontstaan voor de situatie van je leerling en eetstoornissen in het algemeen.

 

Als je leerling is in behandeling is

Is je leerling opgenomen in het ziekenhuis of in een behandelcentrum? Dan is regulier onderwijs niet mogelijk. Zo’n behandeling kost veel energie, waardoor er soms geen energie over is voor huiswerk. De behandelaar probeert dan om huiswerk zo snel mogelijk onderdeel te laten worden van de dag. Bezig zijn met school is vaak een goede afleiding.

Het is belangrijk dat de leerling betrokken blijft bij de klas. Stel bijvoorbeeld een verantwoordelijke aan die elke week een update geeft via een filmpje. Of maak een rooster waarbij elke week iemand verantwoordelijk is voor een leuke, creatieve update. Dit kun je afstemmen met de leerling of met de ouders.

Dit kun je doen:

  • Maak afspraken met de ouders over hoe je contact houdt, of je leerling het fijn vindt om bezoek te krijgen, hoe je huiswerk deelt, etc.
  • Overleg met de ouders hoe je de klasgenoten en collega’s informeert.
  • Maak een planning met de klas om je leerling op de hoogte te houden.
  • Maak in overleg met de ouders en behandelaar een plan voor huiswerk, het volgen van lessen en toetsing. Breng je collega’s hiervan op de hoogte.

 

Als je leerling teruggaat naar school

Als je leerling weer naar school gaat, of tijdens de ziekte naar school blijft gaan, zijn de school en mentor er verantwoordelijk voor dat het onderwijs zo goed mogelijk door gaat. De kans is groot dat de leerling lessen en toetsen mist door de behandeling, of door concentratieproblemen en vermoeidheid. Daarom moeten de school, ouders en behandelaren samen aanpassingen doen om de leerachterstanden niet te ver op te laten lopen.

Betrek je leerling en stel haalbare doelen. Veel leerlingen met een eetstoornis zijn perfectionistisch. Let er daarom op dat de leerling zichzelf niet overbelast. Heb je vragen over of problemen met onderwijs aan leerlingen met een eetstoornis? Doe dan een beroep op een Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen. Een aantal van hen is gespecialiseerd in de begeleiding van eetstoornissen op school.

 

Hoe ga je om met eten op school tijdens de behandeling?

Misschien vind jij het prima om bij de lunch van je leerling aanwezig te zijn. Maar misschien vinden je collega’s dat minder prettig. Overleg daarom met je collega’s en leidinggevende wat jullie kunnen bieden. Wees hier duidelijk over naar de ouders en bespreek hoe zij kunnen helpen. Je kunt ook altijd een vraag voor steun aan Stichting Kiem stellen.

Welke eetstoornissen zijn er?

Lees alles over de verschillende eetstoornissen. Ook vind je hier meer informatie over wat de reden kan zijn dat een leerling een eetstoornis ontwikkelt.

Soorten eetstoornissen

Volg een training

Wil jij meer leren over het signaleren en bespreekbaar maken van een eetstoornis? Onze training is specifiek ontwikkeld voor onderwijsprofessionals.

.

Agenda