Stichting Kiem presenteert jaarverslag over 2023: verdere groei, noodzaak blijft 

Stichting Kiem, die zich inzet om de impact van eetstoornissen te minimaliseren, presenteert haar jaarverslag over 2023. In het verslag wordt duidelijk dat de bijdrage van Stichting Kiem in het werkveld van eetstoornissen duidelijker vorm krijgt, met een groeiend bereik van de programma’s voor naasten, voor middelbare scholen en voor professionals. 

In 2023 vierde Stichting Kiem dat sinds de oprichting meer dan 1000 ouders de EHBE-bijeenkomsten bijgewoond hebben, terwijl meer dan 10.000 leerlingen hebben deelgenomen aan workshops voor middelbare scholieren. Daarnaast hebben ruim 1500 zorgprofessionals trainingen gevolgd in het herkennen van eetstoornissen. 

Om de kwaliteit van de programma’s te waarborgen, lanceerde de stichting de Kiem Academie, waar de nieuwste inzichten worden gedeeld met het groeiende netwerk van trainers en vrijwilligers. 

Het jaar 2023 zag ook verdere samenwerkingen tussen Stichting Kiem en andere organisaties, zoals het versterken van het netwerk ZIEN en de samenwerking met de landelijke Ketenaanpak Eetstoornissen (K-EET). 

Stichting Kiem dankt in haar jaarverslag het Oranje Fonds en particuliere fondsen voor hun steun, maar benadrukt ook de voortdurende uitdagingen in de strijd tegen eetstoornissen. De stichting blijft zich inzetten voor preventie, bewustwording en ondersteuning van individuen en gemeenschappen die worden getroffen door deze complexe aandoeningen. 

 

— Einde bericht —

Over Stichting Kiem:

Stichting Kiem zet zich in om de impact van eetstoornissen te minimaliseren. De stichting richt zich middels haar kernprogramma’s op kennisbevordering onder naasten, scholen en professionals. Dit doet zij zodat (jonge) mensen die kampen met een eetstoornis en hun naasten weer vooruit kunnen. Ook beoogt Stichting Kiem het werkveld te versterken en te verbinden, bewustwording in de samenleving te vergroten en het werkveld, patiënten en naasten van goede en inhoudelijke informatie te voorzien.

Voor meer informatie over stichting Kiem kunt u contact opnemen met:
Johanneke den Hartog, communicatieadviseur stichting Kiem

Telefoon 06 43 13 68 18
Email: johannekedenhartog@stichtingkiem.nl