Stichting Kiem verwelkomt nieuwe collega Gaby!

Stichting Kiem blijft groeien en dus verwelkomen we Gaby in ons team! Gaby, wonend in Amersfoort, is sinds kort coördinator van het programma voor naasten bij Stichting Kiem. Gaby werkt daarnaast in haar eigen praktijk als ervaringsdeskundige gedrags- en emotiecoach.

Sinds en paar weken is Gaby werkzaam in het programma voor naasten. Gaby: ”Mijn taken zijn onder andere zorgen dat de EHBE bijeenkomsten voor ouders worden gedraaid. Daarnaast zorg ik dat alles organisatorisch rondom de nieuwe trainers en de ervaringsdeskundige ouders goed loopt. Ook heb ik contact met andere partijen zoals ggz-instellingen om te kijken waar mogelijkheden voor samenwerkingen liggen. Op die manier probeer ik zoveel mogelijk mensen te vinden die baat kunnen hebben bij het programma voor naasten, zodat we de impact van eetstoornissen mét elkaar verminderen.”

Gaby van der Voort

Meer informatie over het programma voor naasten vind je hier!