Tips over stimuleren mentale gezondheid leerlingen

Hoe reageert het puberbrein op een crisissituatie, zoals de coronacrisis waar we nu in zitten? En hoe kunnen leraren en mentoren leerlingen ondersteunen in deze situatie? Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont ging hier in het webinar ‘Mentale gezondheid leerlingen’ op in. Het webinar is terug te kijken tot 15 maart 2021. 

Pont zoomt in op het deel van de hersenen -het limbisch systeem- dat ervoor zorgt dat (in het bijzonder) pubers in crisissituaties in de war raken en emoties ervaren die hun gedrag ‘kapen’. Zolang dat limbisch systeem niet tot rust komt, komen ze niet aan leren toe. Het vergroten van gevoel van competentie en verbondenheid bij leerlingen is daarbij cruciaal. Hoe doe je dat in het contact tussen mentor/leraar en leerling?

“Als we iets van deze coronacrisis hebben geleerd, dan is het dat we juist ook in het onderwijs een belangrijke rol hebben als het gaat om het mentale leven van onze leerlingen. We zijn er om ze vakken aan te leren, maar ook om ze op het werkelijke leven voor te bereiden, zoals crises en persoonlijk moeilijk te verwerken gebeurtenissen.” Dat is het pleidooi van Steven Pont.

Voorlichting op school

Stichting Kiem weet hoe belangrijk het is om met jongeren te praten over omgaan met gevoelens. Daarom bieden wij voorlichtingslessen aan op scholen waarin ervaringsdeskundige trainers hun verhaal vertellen en met leerlingen in gesprek gaan. Niet alleen over eetstoornissen, maar over alles.