Carola is ervaringsdeskundige trainer bij Topsport Talentscholen

Carola werkt als ervaringsdeskundige trainer bij Stichting Kiem. Carola geeft training aan Topsport Talentscholen.

Wat maakt het programma voor Topsport Talent scholen zo waardevol?

De training is opgezet door Stichting Kiem in combinatie met (W)EET WAT JE DOET en tijdens de training wordt kennis over eetproblemen in het algemeen én kennis over eetproblemen in de sport heel mooi samen gebundeld. Tijdens de training worden de leerlingen aangemoedigd om op een ongedwongen manier over hun emoties te praten. Daarnaast worden leerlingen zich bewust van wat een eetstoornis nu precies inhoudt en welke triggers er in de topsport verscholen zitten die mogelijk een eetstoornis kunnen veroorzaken.

Wat is jouw belangrijkste boodschap voor topsporters die worstelen met een eetstoornis?

Mijn belangrijkste boodschap aan topsporters die worstelen met een eetstoornis is: praat erover. Praten over hoe je je voelt is geen teken van zwakte, maar juist een teken van kracht. Als je praat over wat er in je omgaat, kan er ook hulp gezocht worden zodat je beter in je vel komt te zitten. En als je beter in je vel zit, zullen je sportprestaties als vanzelf ook verbeteren.

Wat is de belangrijkste boodschap die je tijdens de training aan Topsport Talentscholen meegeeft?

Tijdens de training aan Topsport Talentscholen wil ik vooral meegeven dat een eetstoornis heel vaak niet om eten draait, maar om onhandig omgaan met je gevoelens en gedachten. Topsport kan heel mooi zijn, maar topsport kan ook heel hard zijn. Tegenvallende prestaties, blessures en druk om te presteren kunnen bijvoorbeeld veel (negatieve) emoties oproepen. Het is belangrijk dat je over deze emoties praat met je omgeving, zodat je de emoties een plekje kan geven. Als je deze emoties namelijk wegstopt, is het mogelijk dat je op andere manieren gaat proberen met de emoties om te gaan en jezelf goed te voelen, bijvoorbeeld door veel af te gaan vallen.

Zie hier de brochure voor Topsport Talentscholen.