Geslaagde terugkomdag voor alle trainers en vrijwilligers

Vrijdag 13 mei organiseerde Stichting Kiem een terugkomdag voor alle trainers en vrijwilligers van onze drie programma’s. Met veel plezier kijken we terug op deze dag waarin veel is besproken en mooie verhalen met elkaar zijn gedeeld. Het is geweldig om te zien dat iedereen zich zo inzet voor Stichting Kiem. 

De dag begint met een voorstelrondje, want we hebben veel nieuwe gezichten in ons team, waar we natuurlijk erg blij mee zijn. De directeur, Christien Veldink, blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt meteen vooruit op de toekomstplannen van Stichting Kiem. De nieuwe huisstijl en website zijn gepresenteerd en de brochures zijn rondgegaan. Ook hebben we de laatste tijd hard gewerkt aan het maken van films voor onze programma’s, waar wij iedereen die hieraan mee heeft gewerkt ontzettend dankbaar voor zijn. We vinden het heel tof en dapper dat mensen hun verhaal voor de camera willen delen om zo anderen te helpen. De films zijn tijdens de terugkomdag gepresenteerd, en zijn binnenkort op onze website en socials te bekijken.  

De dag kreeg een andere wending toen onverwachts, door overmacht, een programmaonderdeel uitviel. Achteraf schepte dit ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen en het te hebben over wat je allemaal tegenkomt bij het geven van trainingen en workshops. Omdat we elkaar niet zo vaak zien, was dit juist een mooi moment om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren.  

Vervolgens is de groep opgesplitst voor intervisie. Tijdens de intervisie is er ingegaan op drie thema’s: 1) time-management, 2) orde houden in de klas en 3) geraakt worden door het verhaal van een deelnemer. De intervisie was ontzettend leerzaam en iedereen kon zijn verhaal en vragen kwijt. 

Aan het einde van de dag was er een gezellige borrel waar we met een elkaar de dag hebben afgesloten. De trainers en vrijwilligers zijn naar huis gegaan met een prachtig Bambook en de mensen die aan de films hebben meegeholpen kregen een mooie bos bloemen en een cadeaubon. We kijken nu al uit naar de volgende terugkomdag!