Terugblik: Webinar kwaliteitsstandaard voor betrekken van naasten

Dinsdag 7 december was het live webinar over de vernieuwde kwaliteitsstandaard voor het betrekken van Naasten. In het webinar spreken ervaringswerkers, naasten en professionals over het betrekken van naasten bij de zorg en het herstel van de patiënt. Hoe kun je als professional naasten zo goed mogelijk betrekken én ondersteunen? Welke elementen en hulpmiddelen uit de vernieuwde standaard zijn behulpzaam voor professional, patiënt en naaste?

Audrey Pennings, coördinator programma voor Naasten bij Stichting Kiem, woonde het live webinar Kwaliteitsstandaard ‘Betrekken Naasten’ bij. Te gast waren Cecil Prins- Aardema (kinder- en gezinspsychiater), Henk-Willem Klaasen (naastenadviseur en trainer), Hadessa de Goede (ervaringswerker) en Inge van Marle (naaste).

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het betrekken van naasten herzien. Naasten zijn heel belangrijk voor het herstelproces van de patiënt. Daarom is er een generieke module Naasten over de samenwerking en ondersteuning van naasten. Tijdens de online bijeenkomst werd vanuit verschillende perspectieven de toegevoegde waarde en mogelijkheden van ondersteuning van naasten binnen de GGZ besproken;

Opvallend was het verhaal van Inge van Marle, moeder van 2 kinderen die worstelden met psychische problemen waaronder een eetstoornis. In die periode dat haar kinderen hulp nodig hadden, werd zij als ouder nauwelijks betrokken bij het behandelproces en ervaarde ze geen steun. Ze had behoefte aan erkenning door betrokken te worden in het gehele proces. Dit resulteerde in een eenzame periode met veel paniek. Haar ervaring is input geweest voor het opzetten en organiseren van een lotgenotengroep voor ouders van kinderen met een eetstoornis. Inge ziet dat ouders veel baat hebben bij deze groepen waar ze ervaringen kunnen delen.

Trainer en naastenadviseur Henk-Willem Klaassen herkent dat ouders en naasten in een eigen herstel proces zitten. Dit herstel proces heeft een eigen tempo en loopt niet altijd synchroon met het herstel van degene die in behandeling is. Naasten komen in de rol van mantelzorger terecht die meer vraagt dan alleen de invulling van een rol als ouder of partner. Inmiddels komt er steeds meer aandacht voor ondersteuning van Mantelzorgers GGZ, ook binnen organisaties.

De zorg standaard naasten biedt concrete handvaten om ondersteuning voor naasten vorm te geven. Denk hierbij aan adviezen voor gespreksvoering, lotgenotencontact en triadisch werken. Trainer en naastenadviseur Henk-Willem Klaassen vatte het als volgt samen: “De huidige samenleving vraagt om een duurzame ondersteuning voor naasten van iemand met GGZ problematiek,  de bouwstenen zijn er al nu nog het juiste cement“.

Interesse? Bekijk het webinar hier!