Ouderbijeenkomst

Stichting Kiem biedt kosteloos een online oudergroep aan, speciaal voor ouders van kinderen met een eetstoornis die zich in de voorfase bevinden. Dit is de fase waarin nog geen specifieke professionele hulp of behandeling is gestart (wachttijd).

Stichting Kiem biedt ervaringsdeskundige eerste hulp (geen behandeling) ter ondersteuning van ouders, om de situatie thuis te stabiliseren en de wachttijd te overbruggen. De oudergroep is gericht op het ondersteunen van ouders door herkenning en erkenning. Tijdens de online bijeenkomsten ligt de focus op het delen van ervaringen en het leren van elkaar. De volgende onderwerpen komen in de bijeenkomsten aan bod:

 1. Onderscheid maken
  o  Hoe werkt een eetstoornis
  o  Onderscheid maken tussen kind en eetstoornis
 2. Zicht op emoties
  o  Welke emoties worden opgeroepen door de situatie
  o  Hoe kan je met deze emoties omgaan
 3.  Zicht op eten
  o  Omgaan met eetmomenten
  o  Er ‘zijn’
 4. Bereiken en betrekken omgeving
  o  Bundelen van krachten
  o  Een eetstoornis en de omgeving
  o  Wegwijs in de keten van zorg

Praktische informatie

De data van de oudergroepen is te vinden in de agenda.

De oudergroep is voorlopig online vanwege de Covid voorschriften. De oudergroep wordt verzorgd door een ervaringsdeskundige trainer en een ervaringsdeskundige ouder. Aanmelden kan bij Audrey Pennings via audreypennings@stichtingkiem.nl