Soorten

Er zijn verschillende soorten eetstoornissen

Hieronder vind je de verschillende eetstoornissen die in de DSM-5Medisch boek over psychische stoornissen waarin staat aan welke criteria je moet voldoen om een diagnose te krijgen staan. Op elk type zijn weer variaties. Mensen voldoen ook niet altijd precies aan alle criteria voor een bepaalde eetstoornis. Dat maakt het soms lastig om in te schatten wat er aan de hand is. Bovendien kun je van de ene eetstoornis in de andere glijden – en weer terug.