Ervaringsdeskundigheid wordt steeds vaker ingezet

Er werken steeds meer ervaringsdeskundigen in verschillende sectoren, zoals de ggz, jeugdzorg, maatschappelijke zorg, mantelzorg, cliëntondersteuning in de Wmo en vluchtelingencentra. Bij eetstoornissen zijn ervaringsdeskundigen van groot belang. Veel mensen met een eetstoornis voelen zich onbegrepen en raken soms de hoop op herstel een beetje kwijt. Een ervaringsdeskundige kan laten zien dat herstel mogelijk is en kan hierbij zijn/haar ervaringen delen.

Stichting Kiem zet ervaringsdeskundigen in bij het opleiden van onderwijs- en zorgprofessionals. Daarnaast gaan ervaringsdeskundigen de scholen in om eetstoornissen en onderliggende problemen bespreekbaar te maken met jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Lees hier meer over de voorlichting op school.

Ervaringsdeskundigen van stichting Kiem ondersteunen ook naasten en cliënten in hun zoektocht naar de juiste hulp en begeleiden ouders door middel van de EHBE (Eerste Hulp Bij Eetstoornissen)-oudergroep en informatiebijeenkomsten voor ouders.

Naast ggz-instellingen waar vaak een ervaringsdeskundige aanwezig is in het een behandelteam, zijn er ook herstelhuizen en lotgenoten organisaties waar ervaringsdeskundigen op het gebied van eetstoornissen werken. Deze organisaties vind je hier!

Ervaringsdeskundigheid wordt steeds vaker ingezet bij verschillende situaties. Zo werkt Augeo Foundation met ervaringsdeskundigen op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. In een handreiking van Movisie over ervaringsdeskundige steun bij huiselijk geweld staat dat de kracht van ervaringsdeskundigen zit in dat zij een brug kunnen slaan tussen theorie en praktijk. Ervaringsdeskundigen staan vaak dichterbij cliënten/patiënten en kunnen zich daardoor meer inleven in de belevingswereld van iemand. Dit kan professionals helpen om nog beter aan te sluiten met een behandeling. Daarnaast verlagen ervaringsdeskundigen de drempel om dingen te delen waar iemand zich voor schaamt. Hierdoor kan iemand sneller en beter geholpen worden. Wil je meer lezen hierover? Bekijk hier de handreiking van Movisie.